page_head_bg

Бүтээгдэхүүн

  • Chlorine Dioxide Tablet

    Хлорын давхар исэл шахмал

    Химийн нэр: Хлорын давхар исэл шахмал
    CAS дугаар: 10049-04-4
    Үл хөдлөх хөрөнгө: хлорын давхар ислийн шахмал нь зөөвөрлөх боломжтой, тэсэлгээгүй, дан холимог хлорын давхар ислийн шахмал бөгөөд тодорхой хэмжээний усанд нэмэхэд хурдан бөгөөд аюулгүй урвалд орж идэвхтэй хлорын давхар ислийн уусмалд ордог.